ECHAFAUD

Позначка: емпіризм

 • Френсіс Бекон: Перший філософ-практик, і тому не філософ взагалі

  Френсіс Бекон: Перший філософ-практик, і тому не філософ взагалі

  Минуло вже сім років відтоді, як я написав цю статтю (а це був травень 2016 року), вона замислювалася як невеличка складова частина для об’ємнішої роботи з історії філософії XVII століття. Відтоді я змушений був займатися іншими питаннями і проблемами, і зараз взявся за цю справу знову, почавши з самого початку, з античності. І вже переглядаючи…

 • Протагор та філософія сенсуалізму

  Протагор та філософія сенсуалізму

  Цикл “Антична філософія: гуманістична революція“: Перша частина (епоха Перікла).  Друга частина (Протагор) – ви тут.  Третя частина (Горгій, Продік).  Четверта частина (Антіфонт). Протагор і новий філософський напрям Як узятий загалом “напрям” софісти відомі як платні (що особливо важливо) викладачі філософії та красномовства. Навіть саме слово “софіст” означає насамперед “мудрець”; лайкою це слово стало вже пізніше, завдяки авторитету Платона і шквалу…

 • Парменід – філософ Цілого

  Парменід – філософ Цілого

  Цикл “Антична філософія: Формування канону“: Вступ (Фалес, Анаксімандр). Перша частина (Піфагор).  Друга частина (Ксенофан).  Третя частина (Геракліт).  Четверта частина (Парменід) – ви тут. Геракліт, як і Ксенофан, – обидва елітаристи з консервативними цінностями, обидва засуджують Гомера радше за нешляхетну поведінку намальованих ним богів (у такий самий спосіб сварити міфологію буде Платон). Вони обидва над усіма сміються, і обидва виросли з…

 • Антична медицина | Частина четверта

  Антична медицина | Частина четверта

  Перша, друга і третя частини статті. Римська епоха була часом, коли “методична школа” користувалася своєю найбільшою популярністю; як ми бачили вище, вона була основним конкурентом “емпіричної школи”. А оскільки у філософському плані першоджерелами для методистів та емпіриків були епікурейська і скептична школи, тобто застосовували дві провідні філософські теорії того часу, то цілком природно, що філософська…

 • Антична медицина | Частина третя

  Антична медицина | Частина третя

  Цей розділ статті для нас має особливу важливість, оскільки розглядає епікурейський напрям в античній медицині. Але окремі великі представники цього напрямку будуть розглянуті в останніх частинах разом з їхнім опонентом Галеном. Тут же ми розглянемо “методичну школу” тільки в загальному сенсі. Як основне джерело статті виступає праця “Антична медицина після Герофіла” авторства Д.А. Балаликіна. Перша…

 • Антична медицина | Частина перша

  Антична медицина | Частина перша

  Східний контекст Медицина хоча б у зародковому своєму вигляді існувала приблизно стільки ж, скільки існувало саме людське суспільство. Окремі вельми складні операції, як, наприклад, трепанація черепа – практикувалися по всьому світу ще в мезоліті. При похованнях неандертальців ми знаходимо травмованих людей похилого віку, за якими був необхідний догляд; а це означає, що їхнє існування підтримували…